Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 20 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Vid Rytisuo 5-7 km naturstig (Rytikönkään reissu) kan du bekanta dig med Oulanka nationalparks historia och traditionella markanvändningssätt samt områdets natur, djur och växter. Längs rutten fi nns nummertavlor, som informationen i denna broschyr hänvisar till.