Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 36 pp.
Språk
english
Sammandrag

The Oulanka National Park in Finland and Paanajärvi National Park in Russia are involved in close cooperation across the border. This book introduces the history of both national parks.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Oulanka Visitor Centre (nationalparks.fi)