Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Oulujärven retkeilyalue sijaitsee Oulujärven Niskanselän ja Manamansalon saaren maa- ja vesialueilla, noin 80 km Kajaanista länteen ja 150 km Oulusta itään. Alue on osa Rokua Geoparkia, joka kuuluu UNESCOn kansainväliseen geologisten kohteiden verkostoon. Retkeilyalueella on kivikkoisia luotoja, upeita hiekkarantoja, kirkasvetisiä lampia ja karuja mäntymetsiä. Luontoharrastuksiin on erinomaiset mahdollisuudet.