Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I Päijänne möts båtförare, paddlare och personer på dagsutflykt av sandstränder med laguner och av överraskande höga klippstränder. På Pulkkilanharjus naturstig kan man uppleva Insjöfinlands atmosfär även utan att bege sig ut på vattnet. Päijännes drickbara, rena vatten sköljer åsöarnas stränder, och fiskgjusens läten ekar över klipporna.