Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Karttaesitteessä ovat Hetan lähialueen retkeilyreitit ja palvelut.

Trails and services near Hetta village.