Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 1 s.
Språk
deutsch
english
suomi
Sammandrag

Kartassa näkyvät Pallastunturin luontokeskuksen lähiympäristön reitit.