Författare Kyöstilä Maarit, Vuorinen Tupu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tervetuloa tutustumaan Pallastunturin elämään Vatikurun luontopolulla. Reitti on kolmen kilometrin mittainen ja helppokulkuinen. Polku on merkitty sinisin käpymerkein. Osa polusta sopii myös lastenvaunujen kanssa kierrettäväksi.