Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Tutustuta vieraasi Pallas-Yllästunturin kansallispuiston luontoon ja alueen kulttuuriin Kellokkaan näyttelyissä. Onnistunut luontokeskusvierailu tarjoaa elämysten ohessa oivalluksia ja inspiroi kävijää pohtimaan omia arvojaan ja luontosuhdettaan. Luontokeskusvierailu luo tuotteellesi lisäarvoa ja saa asiakkaasi innostumaan alueen luonnosta syvemmin.