Författare Hellstedt Paavo, Koivulahti Heli, Kulmala Pauliina, Kyöstilä Maarit, Paalamo Päivi, Pelttari Paula, Rautiainen Pirjo, Tynys Saara, Vuomajoki Mia
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 116 s.
Språk
suomi
ISBN 978-952-295-086-4 (painettu), 978-952-295-087-1 (pdf)
Sammandrag

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto muodostaa Suomen pohjoisen luonnon – metsien, soiden, tunturien ja vesistöjen – säilymisen kannalta erittäin merkittävän kokonaisuuden ja on lajistoltaan monilta osin kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Tässä kirjassa esitellään kansallispuiston lajistoa sekä kulttuurikohteita.

Mera information

Julkaisusta on otettu pieni painos alueen kansallispuisto-oppaille.