Författare Kyöstilä Maarit, Sulkava Pekka, Rauhala Tapani, Ylläsjärvi Hannu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 98 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 120
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-935-7 (pdf)
Sammandrag

Pallas–Yllästunturin kansallispuisto sijaitsee Tunturi-Lapissa, joka on yksi Suomen vilkkaimmista matkailualueista. Luonnonsuojelun ja matkailun yhteensovittaminen kestäväksi luontomatkailuksi on tämän hetken tärkeimpiä tavoitteita kansallispuiston hoidossa. Onneksi sekä matkailijat että yrittäjät ovat entistä valistuneempia ja arvostavat luontoarvoja ja kestävyyttä. Ekologisesta kestävyydestä on tullut yrityksille matkailuvaltti ja asiakkaille yksi matkakohteen valintaperuste. Pallas–Yllästunturin kansallispuisto muodostaa luonnollisen rungon Tunturi-Lapin matkailulle. Puiston rakenteet, reitit ja palvelut mahdollistavat yrittäjien ja yksityisten asiakkaiden pääsyn nauttimaan luonnosta helposti ja turvallisesti. Tunturi-Lapissa on runsaasti yrittäjiä, jotka hyödyntävät kansallispuistoa joko asiakkaidensa retkeilykohteena tai välillisesti alueen tunnettuuden avulla.

Kansallispuiston reittien ja palveluiden kehittämisessä keskitytään seuraavien 5–10 vuoden aikana nykyisten rakenteiden ylläpitoon, kunnostukseen ja kulutuskestävyyden lisäämiseen. Vuosituhannen vaihde oli kansallispuistossa vilkkaan palvelurakentamisen aikaa. Nyt nuo rakenteet ovat tulleet elinkaarensa päähän ja valtaosa niistä vaatii uusimisen. Erityisesti reitit vaativat pysyviä kestävöintiratkaisuja. Reittejä kunnostamalla, viitoituksia uusimalla, rakenteita korjaamalla ja kohdeopasteita uusimalla tuetaan sekä päivä- että vaellusretkeilyä. Reitit, rakenteet ja palvelut auttavat kansallispuistoa ympäröivien kylien matkailuyritystoiminnan kehittymisessä tarjoamalla asiakkaille terveellisen ja turvallisen ulkoilu- ja virkistäytymisympäristön.

Ratsastus ja koiravaljakolla ajo jäävät edelleen sopimusyrittäjien toiminnaksi eikä yleisiä reittejä näille aktiviteeteille osoiteta. Maastopyöräily rajoitetaan edelleen muutamalle reitille, mutta yhteistyöyrittäjillä on mahdollisuus hakea käyttöoikeutta harkinnanvaraisille reiteille. Käytettävissä olevat polut sovitaan Metsähallituksen ja yritysten välisissä yhteistyösopimuksissa. Polkujen kestävöinnissä ja rakenteiden kunnostuksessa tuetaan erityisesti kylästä kylään -matkailua. Osa kansallispuiston reiteistä on myös poroelinkeinon käytössä, mikä otetaan huomioon kestävöintisuunnitelmia tehtäessä.

Kansallispuiston kävijälle hyvien palveluiden huolellinen hoito antaa tunteen luontoarvojen pysyvyydestä nykyisessä muutosten maailmassa. Pallas–Yllästunturin kansallispuisto on arvostettu nähtävyys- ja retkeilykohde ja sen palveluita voidaan jatkossakin hyödyntää monipuolisesti matkailun yritystoiminnassa yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston reitistösuunnitelma toteutettiin Pallas–Ylläs Matkailurinki vaihe II -hankkeessa vuosina 2009–2011. Hankkeessa olivat mukana Kolarin kunta, Lapin yliopisto, Ylläksen Matkailuyhdistys ry, alueen matkailuyrittäjiä sekä Metsähallituksen Tunturi-Lapin puistoalue. Reitistösuunnitelma päivitetään viiden vuoden välein.