Författare Metsähallitus, Lapin luontopalvelut, Finmarkin Lääninhallitus, Paatsjoen luonnonpuisto (Zapovednik), Kyykkä Tanja, Ojanlatva Eija, Polikarpova Natalia, Abildsnäs Johannes
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 16 pp.
Språk
english
Andra språkversioner
Upplagan har utgått
Mera information

Inari-Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen (2006-2008) -hankkeen julkaisu.

Digital publication (pdf, pasvik-inari.net).