Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 50 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 47
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-082-3 (painettu)
Upplagan har utgått