Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 15
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €