Författare Mediatoimisto Rapid River
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 218 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-033-8
Sammandrag

Tähän kirjaan on koottu tietoa Perämeren satamista ja vierailukohteista (veneilijöille). Kirja on ensimmäinen suomalaisten ja ruotsalaisten tiiviissä yhteistyössä laatima Perämeren aluetta esittelevä teos, ja siten myös konkreettinen osoitus alueen rajat ylittävästä yhteistyöstä. Kirjan toivotaan tarjoavan lukijalleen sekä tietoa alueesta että innostusta sen tarjoamien mahdollisuuksien kokemiseen.

Venesatamien tiedot ja palveluvarustus voivat muuttua eikä tämän kirjan tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta voida taata. Karttapiirrokset eivät ole viranomaisten vahvistamia. Kartat eivät sovellu navigointiin, vaan siihen on käytettävä merikarttoja. Liikkuminen tapahtuu jokaisen omalla vastuulla.

Mera information

Kirjaa on painettu hyvin pieni painos, joka on jaettu tärkeimpiin käyntikohteisiin. Sähköinen versio (rapidriver.fi).