Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Petkeljärvi nationalpark lämpar sig utmärkt för dagsutflykter men också som startpunkt för längre vandringar. De av istiden formade åslandskapen med sina klarvattenstjärnar och sjöar är kännetecknande för denna Finlands östligaste nationalpark. Parkens symboldjur storlommen häckar vid ödemarkssjöarna, och i terrängen kan man få se spår efter bävrarnas knog.