Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Mäntyjärven kierros (15 km) on helppokulkuinen ja soveltuu päiväretkeilyyn. Mäntyjärven kierroksen maisemat ovat kivisiä ja lohkareisia, metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia. Maisemaan kuuluvat myös karut lammet ja järvet.

Kotajärven kierros (7 km) kulkee Iso Kotajärven ympärillä, joka on karu erämaajärvi. Polku on kivinen ja osin pitkostettu. Metsät ovat suurimmalta osin mäntyvaltaista, mutta reitin varrella on rehevämpääkin metsää.