Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal broschyr
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Den 12 kilometer långa rundslingan Pieni Karhunkierros (Lilla Björnrundan) nära byn Juuma tar besökaren till den sydligaste delen av Oulanka nationalpark. Längs denna korta slinga, som även kallas utsiktsleden, kan man beundra den storslagna naturen i Oulanka: brusande forsar, branta klippor och skyddande skogar. Längs Pieni Karhunkierros finns det speciella och varierande organismarter, delvis beroende på att växtplatserna finns på både nordliga och sydliga sluttningar.

Pieni Karhunkierros -rundslingan är lämplig för personer med relativt god kondition, eftersom den trots sitt namn är en mycket konditionskrävande led. Steniga, slitna stigar och branta stigningar ställer vandraren inför utmaningar. Det finns ändå rikligt med friluftsanordningar såsom hängbroar, terrängtrappor och spångar som underlättar framkomligheten. Det finns flera eldplatser och två stugor längs leden.