Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Pihlajavesi representerar sjönatur när den är som bäst. Där finns labyrintartade kedjor av holmar och vida fjärdar om vartannat. Nationallandskapet förtrollar de friluftsmänniskor som rör sig till sjöss att stanna flera dagar. Det finns över tio utflyktshamnar som betjänar friluftsmänniskorna. Även saimenvikaren har fattat tycke för områdets klara vatten.