Författare Liljeroos Hannu, Santalahti Jukka, Virolainen Erkki
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 23 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja
Upplagan har utgått