Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 22
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9979-8 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €