Författare Forest and Park Service
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 47 s.
Språk
english
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 10
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9255-6 (painettu)
Upplagan har utgått