Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Hakinkierroksella retkeilet jylhien lehtikuusien ja muiden tavallisuudesta poikkeavien puulajien värittämässä metsämaisemassa. Eväshetki Karjalankallion laavulla Puruveden järvinäkymien äärellä kruunaa retken.