Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Satakunnassa sijaitsevaan Puurijärvi-Isosuon kansallispuistoon kuuluu laajoja suoalueita ja rehevä Puurijärvi, joka on kansainvälisesti merkittävä lintukohde.