Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

I Södra Finlands vackraste gamla skog susar 400 år gamla urskogstallar. De sköldbarkade tallarnas brandlyror påminner om skogsbränder från gångna århundraden. Mastomäkis urskogar får till och med en jäktad vandrare att stanna upp och förundra sig över hur liten människan är.