Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Linnun ruumiinosat- ja Kuka käki? -tehtävät opastavat havainnoimaan ja tunnistamaan lintulajeja. Lintuystäväni-tehtävä johdattaa perehtymään vapaavalintaiseen lintulajiin hieman syvällisemmin. Reeta-riekon ristikko tutustuttaa riekon elintapoihin.