Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 18 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kysymyksiä sekä erilaisia tunnistus-, sanapeli- ja ristikkotehtäviä, joiden avulla tutustutaan Pyhä-Luoston kansallispuiston monipuoliseen luontoon mielenkiintoisine kasvi-, sieni- ja eläinasukkaineen.