Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tehtäviä, joissa selvitellään perustietoja Pyhä-Luoston kansallispuistosta ja sen perustamisesta sekä perehdytään alueen geologisiin erikoisuuksiin ja ikivanhojen tuntureiden synnyinhistoriaan.