Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tehtäviä säästä ja sen havainnoinnista (mm. tuuli ja pilvisyys). Ristikkotehtävien avulla käydään läpi ilmansuunnat ja tutustutaan ulkoilukartan karttamerkkeihin.