Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Ajatuksia herätteleviä luonnon tarkkailutehtäviä, jotka rohkaisevat havainnoimaan ympäristöä eri aisteja käyttäen.