Författare Ollila Tuomo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Rakkaudesta lajiin -aineisto esittelee Suomen uhanalaisten lajien kirjoa meren pohjalta tunturien huipulle. Se tekee tutuksi myös Suomen arvokkaimman luonnon ”tohtoreiden” työsarkaa esittelemällä Metsähallituksen luontopalvelujen lajiasiantuntijoita. Se paljastaa, mikä innostaa suojelubiologia tarpomaan harvinaisten neidonkenkien jalanjäljillä ja millaista elämää viettää raakkujen asiantuntija.

Marraskuu 2013: maakotka
Kotkamiehenä tunnettu Tuomo Ollila on komeiden lintujen suojelun veteraani: hän on tehnyt töitä maa- ja merikotkan, tunturi- ja muuttohaukan ja kiljuhanhen pelastamiseksi kaksi vuosikymmentä. Lintujen lisäksi Ollila rakastaa Lappia.