Författare Metsähaliltus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Suomen suurimman linnavuoren jyhkeiltä valleilta Vanajavedelle tähyillessäsi tunnet menneisyyden kosketuksen. Muinaiset ihmiset asettuivat Rapolanharjun maisemiin 400-luvulla ja maanittelivat sato-onnea uhrilahjoin, jotka he asettelivat kuppikiviin kovertamiinsa koloihin. Vainajansa nämä esi-isämme hautasivat kiviröykkiöihin harjun kupeeseen. Ennen uutta tuhatlukua komean harjun laki varustettiin linnavuoreksi, turvapaikaksi vihollisen varalta.

När du spanar ut över Vanajavesi från de mäktiga vallarna på Finlands största fornborg kan du känna beröring med det förgångna. Forntidens människor slog sig ner i Rapolaåsens landskap på 400-talet och manade fram skördelycka genom offergåvor som de placerade i fördjupningar som de gröpt ur skålgropsstenar. Sina döda begravde dessa våra förfäder i stenrösen invid åsen. Före det nya tusentalet rustades det ståtliga åskrönet till en fornborg, en tillflyktsort från fienden.

When you admire Lake Vanajavesi from the sturdy walls of the largest ancient hill fort in Finland, you can feel the touch of the past. Ancient people settled in the area of the Rapola ridge in the 5th century and sought to secure good crops by offering sacrifices, which they placed in small depressions, cups that they had carved in sacrificial stones. They buried their dead in mounds of stones on the slopes of the ridge. Before the year 1000, the top of the magnificent ridge was fortified into a stronghold against enemies.