Författare Ahlman, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Scouter och Forststyrelsen
Utgivare Ahlman & Metsähallitus, Tampere & Vantaa, 2022
Sidantal 32 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 978-952-65103-1-6 (pdf)
Sammandrag

Naturen är en rikedom för oss finländare och en del av vår nationella identitet. Den omgivande naturen skapar unika förhållanden för fysisk aktivitet och vandring. God, smakrik och näringsrik mat är en del av vandrarens välbefinnande.

I denna guide har vi samlat fungerande och näringsrika matrecept för utfärden. Samla recept för både kortare och längre utfärder som passar för just dina behov.

Matrecepten är anpassade för 2-3 personer. Pröva storleken på portionerna före utfärden, och variera dem vid behov. Till sist hittar du också tips för hur du kan planera utfärdsmat för en större grupp.

Mera information

Ursprungligen publicerad 2018. Ändrad för att vara tillgänglig 2022.