Författare Reittu Ninka
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 21 s.
Språk
sámegiella
Andra språkversioner
ISBN 978-952-377-086-7 (painettu), 978-952-377-084-3 (pdf)
Sammandrag

”Bálggis lea duođaid fiinna. Dat mohkahalai guossavuovddis, gavccui lássái, njiejai niitolágan leahkái, buovččadalai gáiskiid siste ja ollii viimmát láddo gáddái.”

Riđđu, Saana, Onni-áddjá ja Beana Beahcevárri liikojit luonddutuvrrain. Sii leat luonddus Beana Beahcevári riegádanbeivviin, idjadit meahcis, oidnet fiinna liđiid ja deivet ulddaid ja čáhceloddebeassádaga.

Vánddardanetikeahttamáidnasiid jurddan lea movttiidahttit mánáid lundui ja seammás muitalit, mo lihkadit luonddu ja eará vánddardeaddjiid gudnejahttimiin.

Mera information

Máinnasgirjjis lea váldojuvvon smávva preanttus, mii lea juhkkojuvvon ee. luondduguovddážiidda.