Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 10 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Rohkeasti luontoon -hankkeessa aloitetun kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää yhdenvertaisten luontoliikuntamahdollisuuksien toteutumista sekä laajentaa eri organisaatioiden ymmärrystä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, terveysliikunnasta, soveltavasta liikunnasta, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, luontoliikuntamahdollisuuksista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

Maastokatselmukset, maastoretkeilyt tai kiertokävelyt ovat hyviä tapoja kehittää, suunnitella ja arvioida luontokohteita käyttäjälähtöisesti. Ne ovat osallistuvan suunnittelun menetelmiä ja tukevat hyvin esimerkiksi laadullista tiedonkeruuta (kuten kyselylomakkeet). Maastokatselmuksia voi toteuttaa ja hyödyntää monin eri tavoin.

Tässä ideakortissa esitellään Rohkeasti luontoon -hankkeessa järjestettyjen maastokatselmusten toteuttamisen runko, jota voi vapaasti hyödyntää ja soveltaa omassa työssään.