Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sidantal 3 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Rohkeasti luontoon -hankkeessa aloitetun kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää yhdenvertaisten luontoliikuntamahdollisuuksien toteutumista sekä laajentaa eri organisaatioiden ymmärrystä esteettömyydestä ja saavutettavuudesta, terveysliikunnasta, soveltavasta liikunnasta, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista, luontoliikuntamahdollisuuksista sekä yhteistyömahdollisuuksista.

Tähän vinkkilistaan on koottu 23 tapaa edistää yhdenvertaista mahdollisuutta luonnossa liikkumiseen.