Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Längs Rokua vinterled i nationalparkens äldsta del kan man röra sig med snöskor och på skidor och se den vackraste naturen nationalparken har att erbjuda. Ledens längd är 3,5 km i en riktning.