Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Pookin retkilatu vie kulkijan Rokuan upeisiin maisemiin Pookivaaralle, Rokuan kansallispuiston ytimeen, jossa lumen peittämät dyynit, supat ja harjunrinteet muodostavat upean jääkauden jälkeisen maiseman. Latu mutkittelee läpi mäntymetsien kohti Rokuan korkeinta kohtaa, joka tunnetaan myös entisaikojen palovartijan asuinpaikkana.