Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 20 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Julkaisu sisältää monipuolista tietoa Rokuan luonnosta, historiasta ja nykypäivästä. Tarinat on tarkoitettu viihdyttäväksi osaksi, tehtävät auttavat syventämään saatua tietoa ja luomaan elämyksiä luonnossa liikkujille.

Pääteemana ovat eläimet, joiden tiedetään asustavan Rokuan alueella. Voit lukea metsän eläimistä ja niiden tavoista sekä tutustua luonnon kiertokulkuun pelien, leikkien ja harjoitusten avulla. Lisäksi materiaalista löytyy myös kertomuksia metsän muiden eläjien, kuten hiiden ja Tapion tavoista.

Materiaalit on suunniteltu erityisesti peruskouluikäisille lapsille ja nuorille mutta myös aikuiset saavat niistä tietoa.

Mera information

Materiaali on tuotettu Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa osana Luontorasteja, jotka on reittiuudistuksen myötä poistettu maastosta.