Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2006
Sidantal 15 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Julkaisu sisältää monipuolista tietoa Rokuan luonnosta, historiasta ja nykypäivästä. Tarinat on tarkoitettu viihdyttäväksi osaksi, tehtävät auttavat syventämään saatua tietoa ja luomaan elämyksiä luonnossa liikkujille.

Pääteemana on ihmisen toiminta Rokuan alueella menneinä vuosisatoina. Alueen historiaan kuuluvat niin terva, hevoset kuin kalastuskin. Tervahautojen jäännösten ääressä pääset aikamatkalle menneisiin aikoihin. Voit kuvitella, miten matka on taittunut hevoskyydillä kestikievarista toiseen tai millaista on ollut pyytää kalaa rijolla. 

Materiaalit on suunniteltu erityisesti peruskouluikäisille lapsille ja nuorille mutta myös aikuiset saavat niistä tietoa.

Mera information

Materiaali on tuotettu Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalveluissa osana Luontorasteja, jotka on reittiuudistuksen myötä poistettu maastosta.