Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 16 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Broschyr av utställningen Rovdjuren i rörelse. Huvudrollerna i utställningen med upplevelsebetoning spelas av björnen, vargen, lon och järven.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 2 €
Förfrågningar och beställningar
Kuhmos naturum Petola (utinaturen.fi)