Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kartassa ovat Ruostejärven virkistysalueen luontopolut, retkeilyreitit ja palvelurakenteet.