Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal kartta, map, Karte
Språk
deutsch
english
suomi
ISBN 952-446-450-0
Tillgänglig i tryckt format
Pris 5 €
Förfrågningar och beställningar
Kolin luontokeskus Ukko (luontoon.fi)