Författare Keskitalo Markus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2008
Sidantal 52 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 88
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-636-3 (pdf)
Sammandrag

Ruunaan luontotalo Lieksassa on yksi Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteistä. Luontotalon näyttelyn ja multivision aiheina ovat Ruunaan alueen historia sotineen ja tukinuittoineen sekä näyttävä koskimaisema ympäröivine järvi- ja metsämaineen ja monipuolisine luontoineen.

Historiasta virtaa Lieksanjoen luontomatkailuun -Interreg-hankkeen myötä luontotalon yleisilme ja näyttely sekä AV-esitys ja -tilat muuttuivat perusteellisesti juuri ennen asiakastutkimuksen aloittamista.

Tutkimus on ensimmäinen luontotalon kävijöille suunnattu mielipidekartoitus, ja se toteutettiin Metsähallituksen vakioiduilla menetelmillä. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten sekä luontotalon omien vastaisuudessa tehtävien tutkimusten kanssa.

Aineiston keruu tapahtui kesäkuun lopulta syyskuun lopulle. Aineistoa kerättiin parina kolmena päivänä joka viikko ja satunnaisuutta otoksiin haettiin arpomalla päivät viikon sisällä.

Tulosten perusteella luontotalon yleisin seuruetyyppi on omalla autolla, oman perheen jäsenten seurassa ja pienissä ryhmissä liikkuvat keski-ikäiset ihmiset. Kalastus ja koskenlasku ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset alueella. Vilkkain kuukausi on selvästi heinäkuu. Lähes kaikki luontotalon kävijät käyvät katsomassa muitakin nähtävyyksiä Ruunaalla käydessään. Tarjolla olevista palveluista arvostetaan eniten henkilökohtaista asiakasneuvontaa, yleistä siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä AV-esitystä. Valtaosa kävijöistä tulee Lieksasta, mutta hyvin edustettuina ovat myös pääkaupunkiseudun kaupungit. Kymmenen prosenttia kävijöistä on ulkomaalaisia.

Tutkimuksen tietoja voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä asiakaspalvelua paremmin kysyntää vastaavaksi ja samoin kehitettäessä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa molemmin puolin Pielistä.