Författare Koskeli Anni, Nieminen Eevi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 185
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-020-8 (pdf)
Sammandrag

Ruunaan luontotalo Lieksassa on yksi Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupisteistä. Luontotalon tärkein palvelu on maksuton retkeily- ja matkailuneuvonta. Talon näyttely ja multivisio esittelevät Ruunaan sota- ja tukinuittohistoriaa sekä alueen monimuotoista luontoa upeine koskimaisemineen ja järvineen. Luontotalolta voi myös ostaa kalastuslupia, karttoja ja matkamuistoja sekä vuokrata vene- ja asuntovaunupaikkoja sekä rantasaunaa. Avoinna luontotalo on noin viisi kuukautta vuodessa, toukokuusta syyskuuhun.  

Ruunaan luontotalon edellinen ja samalla ensimmäinen asiakastutkimus tehtiin vuonna 2006. Vuoden 2011 tutkimus toteutettiin käyttäen samoja Metsähallituksen vakioituja menetelmiä kuin aiemmassa tutkimuksessa. Näin tulokset ovat vertailukelpoisia sekä keskenään että Metsähallituksen luontopalvelujen muiden vastaavien asiakastutkimusten kanssa.  

Aineistoa kerättiin kesäkuun alusta syyskuun puoliväliin. Keruupäiviä oli keskikesän sesongin aikana 3 kpl/viikko ja hiljaisempana aikana 2 kpl/viikko. Keruupäivät arvottiin kullekin viikolle. Tavoitteena oli saada yhteensä 360 vastauslomaketta. Tavoite ylittyi reilusti, ja vastauksia saatiin peräti 546 kpl. Neljätoista prosenttia vastanneista oli ulkomaalaisia. 

Tulosten perusteella tyypillisin luontotalon asiakas on suomalainen keski-ikäinen matkailija, joka liikkuu omalla autolla, oman perheen jäsenten kanssa. Kalastus, koskenlasku ja maisemien katselu ovat kävijöiden tärkeimmät harrastukset Ruunaalla. Vilkkain kuukausi on heinäkuu. Lähes kaikki luontotalon kävijät käyvät katsomassa muitakin nähtävyyksiä Ruunaalla käydessään. Tarjolla olevista palveluista arvostetaan eniten henkilökohtaista asiakasneuvontaa, yleistä siisteyttä ja lupiin liittyvää asiakaspalvelua. Valtaosa kävijöistä tulee Lieksasta, mutta hyvin edustettuina ovat myös pääkaupunkiseudun kaupungit ja Joensuu. Etukäteistietoa luontotalosta saadaan useimmiten tuttavilta, ystäviltä ja sukulaisilta, mutta myös Metsähallituksen Internet-sivuilta sekä esitteistä. 

Tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää kehitettäessä Ruunaan luontotalon asiakaspalvelua sekä yhteistyötä muiden matkailun toimijoiden kanssa molemmin puolin Pielistä.