Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1990
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla metsähallitus on 21.6.1990 antanut seuraavan Lieksan kaupungissa sijaitsevaa Ruunaan retkeilyaluetta koskevan järjestyssäännön.