Författare Metsähallitus, Luontopalvelut
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 35 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 550 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.

Mera information

5.11.2020 korjattu pari lukua.