Författare Pälvimäki Päivi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 69 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 254
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-377-000-3 (pdf)
Sammandrag

Saaristomeren kansallispuisto sijaitsee ulkosaaristossa Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan alueella. Vuonna 1983 perustettuun 500 km²:n laajuiseen kansallispuistoon tehtiin 72 590 käyntiä vuonna 2019.

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimuksessa saatiin 550 vastausta. Kävijätutkimuksella selvitettiin mm. käyntien alueellista jakautumista, kävijärakennetta ja kävijöiden näkemyksiä kansallispuiston palveluista ja luonnonympäristöstä.

Kävijöistä 40 % tuli Varsinais-Suomesta ja noin kolmannes pääkaupunkiseudulta. Vastanneiden keski-ikä oli 50 vuotta. Suurin osa vastaajista liikkui kansallispuistossa 2–5 hengen seurueessa, joka koostui oman perheen jäsenistä. 

Suosituin vierailukohde Saaristomeren kansallispuistossa oli Örö, jossa kävi 41 % kyselyyn vastanneista. Seuraavaksi suosituimpia olivat Jurmo, Björkö, Bodö ja Dalskär.

Suurin osa kävijöistä yöpyi kansallispuistossa omassa veneessä ja viipyi alueella keskimäärin 4 vuorokautta. Päiväkävijät viipyivät kansallispuistossa keskimäärin kuusi tuntia.

Kävijöiden keskimääräinen rahankulutus käyntiä kohden oli 117 euroa. Kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuonna 2019 noin 7 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 59 henkilötyövuotta.

Eniten kansallispuistossa harrastettiin luonnosta nauttimista, purjeveneilyä, maiseman katselua ja luonnon tarkkailua. Suosituin liikuntamuoto oli patikointi.

Kävijätutkimuksen vastaajat arvioivat käynnin hyvinvointivaikutusten rahalliseksi arvoksi keskimäärin 968 euroa.

Luonnonympäristö kansallispuistossa vastasi kävijöiden ennakko-odotuksiin erittäin hyvin ja eniten kävijöitä häiritsivät käymälähuoltoon liittyvät asiat ja meren rehevöityminen. Saaristomeren kansallispuiston aluekohtainen valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,43. 

Tutkimukseen vastanneista 83 % arvioi Metsähallituksen toiminnan Saaristomeren kansallispuistossa erittäin kestäväksi tai kestäväksi.

Mera information

Tutkimuksen liite 1 Kävijätutkimuslomake ei ole saavutettava.