Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 64 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 21
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9948-8 (painettu)
Upplagan har utgått