Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 21 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Saariston vieraspetopyyntien tuloskartoissa on kuvattu pyyntien tulokset. Meren saaristo (pl. Ahvenanmaa) on jaettu seitsemään vyöhykkeeseen, joista kustakin laaditaan tuloskartta vuosittain. Pisimpään pyynnissä olleista alueista kartat alkavat vuodesta 2020, ja osalla kartat on laadittu vuodesta 2022 alkaen. Kartoista ilmenevät paikat, joissa pyyntiryhmä on käynyt (pyyntipaikka), havaitut pienpedot ja saaliiksi saadut pienpedot. Karttojen selitelaatikosta ilmenevät symbolien merkitykset.