Författare Mäkelä Meri-Hilkka, Hakkarainen Tiina, Ustinov Arto, Peltonen Sirpa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 12 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Saimaannorppa (Pusa hispida saimensis) on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä. Niitä elää Saimaalla – ja koko maailmassa – vain noin 400 yksilöä. Saimaannorppa-LIFE oli EU-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena oli edistää saimaannorpan suojelua lähestymällä suojelukysymyksiä monipuolisesti eri näkökulmista ja hakemalla ratkaisuja yhteistyössä useiden eri kumppanien kanssa.

Hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Kumppaneita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF Suomi, Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä Turun yliopisto. Hankkeen budjetti oli 5,26 miljoonaa euroa, josta EU-rahoituksen osuus oli 3,95 miljoonaa euroa. Osarahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö sekä Nestorisäätiö.

Layman’s report -esite kertoo, mitä Saimaannorppa-LIFE-hankkeessa tehtiin ja miten viisivuotisen hankkeen yhteiset ponnistelut vaikuttivat uhanalaisen saimaannorpan elämään ja elinolosuhteisiin. Hankkeen toimenpiteitä esitellään kytkien ne osaksi saimaannorpan elämän vuodenkiertoa. Saimaannorpan näkövinkkelistä toimintaa tarkastelee Terttu, Haukivedellä vuonna 2008 syntynyt norppanaaras.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €